Medlems info
 

ÅRSMÖTE
kommer att hållas onsdagen den 9 november 2016 kl 19.00 på VB Energi, Svetsarevägen 4 i Östansbo.

Information om kommande aktiviteter och övrig klubb verksamhet kommer Du att få samt givetvis fika.

SKOTERNS DAG
äger i år rum lördag-söndag 29-30 oktober. Hos P J Carlsson Maskin AB i Norrvik samt hos K P R i Ludvika kan Du se årets nyheter av Yamaha respektive Artic Cat.

MEDLEM
Med detta utskick får Du inbetalningskort för medlemsavgift i LSSK för säsongen 2016/2017.
Avgiften är 150 kr för familj och 125 kr för enskild och betalas till PlusGiro 833 07 48-8
Vi tackar på förhand för att Du stödjer klubben i våra försök att ordna så bra som möjligt för alla skoteråkare inom vårt område.

Men vi behöver vara fler som engagerar sig.
Du som är medlem – fråga kompisen om även han/hon är medlem.

Som medlem i Ludvika Snöskoterklubb får Du viss rabatt på tillbehör hos Pj Carlsson AB samt KP R i Ludvika AB.

Betala in avgiften så fort som möjligt så att Du hinner få medlemskortet innan säsongen drar igång. Ta gärna med alla familjemedlemmar på inbetalningskortet. OBS! Vid betalning via Internet måste avsändarinformation inklusive adress anges. Annars finns risk att medlemskortet inte kommer fram.

LEDER
Viss röjning av lederna kommer att utföras under hösten.

Känner Du för att hjälpa till är Du välkommen att kontakta någon i styrelsen. Kolla på hemsidan efter kontaktpersoner.

EVENEMANG 2017
Vi kommer att göra ett nytt försök under vårvintern 2017 med en utflykt till klubbstugan vid Onstjärn. Om förutsättningar finns kommer vi att satsa på februari månad.

SKOTERFÖRSÄKRING
Klubben har ingått samarbetsavtal med försäkringsbolaget svedea. Det innebär att om Du som medlem i Ludvika Snöskoterklubb tecknar en försäkring med svedea så får klubben 10 % av premien som åter-bäring. Klubben kan även söka medel ur en skoterfond. Premierna är dessutom väldigt prisvärda och som medlem i klubben får Du 10 % rabatt. Mer information hittar Du på svedea.se