Medlems info
 

ÅRSMÖTE
kommer att hållas onsdagen den 14 november 2018 kl 19.00 på VB Energi, Svetsarevägen 4 i Östansbo.

Information om kommande aktiviteter och övrig klubb verksamhet kommer Du att få samt givetvis fika.

SKOTERNS DAG
äger i år rum lördag 27 oktober. Hos P J Carlsson Maskin AB i Norrvik kan du se årets nyheter från Yamaha.

MEDLEM
Med detta utskick får Du inbetalningskort för medlemsavgift i LSSK för säsongen 2018/2019.
Avgiften är 150 kr för familj och 125 kr för enskild och betalas till PlusGiro 833 07 48-8
Vi tackar på förhand för att Du stödjer klubben i våra försök att ordna så bra som möjligt för alla skoteråkare inom vårt område.

Men vi behöver vara fler som engagerar sig.
Du som är medlem – fråga kompisen om även han/hon är medlem.

Som medlem i Ludvika Snöskoterklubb får Du viss rabatt på tillbehör hos Pj Carlsson AB Betala in avgiften så fort som möjligt så att Du hinner få medlemskortet innan säsongen drar igång. Ta gärna med alla familjemedlemmar på inbetalningskortet. OBS! Vid betalning via Internet måste avsändarinformation inklusive adress anges. Annars finns risk att medlemskortet inte kommer fram.

LEDER
Viss röjning av lederna kommer att utföras under hösten.

Känner Du för att hjälpa till är Du välkommen att kontakta någon i styrelsen. Kolla på hemsidan efter kontaktpersoner.

EVENEMANG 2019
Vi kommer att göra ett nytt försök under vårvintern 2019 med en utflykt till klubbstugan vid Onstjärn. Om förutsättningar finns kommer vi att satsa på januari-februari månad.

SKOTERFÖRSÄKRING
Klubben har ingått samarbetsavtal med försäkringsbolaget svedea. Det innebär att om Du som medlem i Ludvika Snöskoterklubb tecknar en försäkring med svedea så får klubben 10 % av premien som åter-bäring. Klubben kan även söka medel ur en skoterfond. Premierna är dessutom väldigt prisvärda och som medlem i klubben får Du 10 % rabatt. Mer information hittar Du på svedea.se